سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
آنکه در پاسخ دادن شتاب کند، پاسخ را درنیابد . [امام علی علیه السلام]