سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
از شهوت پنهان بپرهیزید : دانشمند دوست دارد که کنارش بنشینند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]