سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
از خداوند دانش سودمند بخواهید و ازدانشی که بهره نمی دهد به خدا پناه ببرید . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]